Wegens de nieuwe onmogelijke wetgeving kan Pandjeshuis Harlingen Friesland geen verpandingen meer doen .1-2-17
Op 1 Juli zijn de regels met pandbelening veranderd wij springen daar op in en zijn verplicht ons te houden aan deze regels .

Geldige legitimatie verplicht.Zonder geldige legitimatie nemen wij geen goederen aan. ( minimum leeftijd 18 jaar ).Bij het terughalen of verlengen dient u over het bedrag 4,5 % rente te betalen. Contracten voor 2 maand geldt 4,5% rente .
Oftewel maximaal 4,5 % per maand pandbeleningsvergoeding wordt toegepast.Verlengen kan als u persoonlijk langskomt , dus niet telefonisch of schriftelijk. Dit i.v.m. te betalen rente en administratiekosten.Denk om uw verloopdatum! Niet op tijd is Verkoop.Wij kunnen u eventueel bellen, wanneer uw contract afgelopen is dit behoort besproken te worden en bij aanvang schriftelijk vastgelegd te worden .Als de beleende goederen weer uit de verkoop worden gehaald, dient men rekening te houden met eventuele gemaakte kosten, extra verlengingen enz.Bij het verpanden van auto”s caravans en aanhangwagens dient u rekening te houden met stallingsgeld. Dit bedraagt 50,- per maand.Bedragen vanaf 500,00 dient u 1 dag van te voren te bellen.Dit i.v.m. kasgeld ( Er is nooit zoveel contant geld aanwezig ).Batterijen uit uw afstandsbediening, etc. halen.Schade kunt u niet op ons verhalen.
Artikel 1.Het gekochte is op heden aan de koper in diens feitelijke macht en bezit en daarmee in eigendom overgedragen, hetwelk deze verklaart te erkennen.
Artikel 2.De verkoper verklaart dat hij het gekochte rechtmatig heeft verkregen en eigenaar te zijn van het gekochte.
Artikel 3.De verkoper heeft het recht het gekochte binnen twee maanden na ondertekening dezer akte terug te kopen. Mocht hij van dit recht gebruik willen maken, dan moet hij dit bij ondertekening dezer akte kenbaar maken aan de koper. De verkoper is alsdan verplicht het gekochte minimaal twee maanden te bewaren en mag het gekochte niet aan een derde vervreemden. Mocht verkoper van deze optie gebruik willen maken, dan dient hij het gekochte tijdens deze termijn zelf te verzekeren.Het risico van beschadiging van het gekochte rust, gedurende de bewaartermijn op koper,verkoper kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding welke hoger is dan 4,5 %van de inkoopprijs.
Artikel 4.Als verkoper binnen genoemde termijn van zijn koopoptie gebruik wenst te maken geldt alsdan als verkoopprijs de inkoopprijs,welke is overeengekomen verhoogd met een opslag van 4,5 %. Verkoper is binnen genoemde termijn van twee maanden gerechtigd de optie eenmalig met 1 maand te verlengen. In dat geval dient hij bij verlenging een vergoeding voor het verlenen van de optie te betalen van 4,5 % van de inkoopprijs.Mocht verkoper van deze optie gebruik willen maken, dan dient hij het gekochte tijdens deze termijn zelf te verzekeren. Het risico van beschadiging van het gekochte rust, gedurende de verlengde bewaartermijn op koper, verkoper kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding, welke meer bedraagt dan 4,5 % van de inkoopprijs.
Artikel 5.De koper verplicht zich als een goed huisvader voor het gekochte te zorgen en te onderhouden. De koper is alleen aansprakelijk voor schade genoemd in artikel 3 en 4, Voor andere schade van welke aard dan ook is de koper niet aansprakelijk.
Artikel 6.Wij hanteren een minimum leeftijd van 18 jaar.

Versturen van producten gebeurt ten alle tijde op eigen risico wij kunnen hier niet aansprakelijk voor gehouden worden . Aangeven hoe men iets verzonden wilt hebben verzekerd of aangetekend of gewone pakketpost ……

Terugsturen van producten is alleen mogelijk voor enkele producten die zowel nieuw zijn en zich niet in een actie korting bevinden ook geen partijen alleen enkele producten die nieuw en niet in korting zijn .

Back to Top